Når skal jeg gå til terapi?

Har du ryddet kjøleskapet igjen, eller kanskje hotellbaren? Stress hindrer deg i å få en god natts søvn, eller kanskje ingenting gjør deg glad? Finn ut hvorfor psykoterapeutens sofa kan være svaret på problemene dine.

KatarzynaBialasiewicz / iStock / Getty Images

Depresjon, sjenanse, angsttilstander

Troen på at det å besøke en psykoterapeut er en svakhet, blir sakte en saga blott. Å si "Jeg trenger hjelp" handler først og fremst om å ta vare på seg selv. Det er verdt å bestemme seg for å besøke en spesialist i møte med livskrisen når støtte fra familie og venner er utilstrekkelig. Bak ordet terapi er det ikke bare en empatisk samtale, men når også ubevisste følelser som forårsaker psykologisk ubehag og psykosomatiske tilstander som hodepine, magesmerter eller raskere hjerterytme. God psykoterapi vil kurere oss mot depresjon, medikamentelle forhold, sjenanse og vanskeligheter i forholdet til andre, og fremfor alt vil det tillate oss å bevisst håndtere vår egen skjebne. Det er verdt å huske at oppgaven til en psykoterapeut ikke er å gi pasienter spesifikke løsninger, men å hjelpe dem med å forstå hva som skjer i våre liv. Vi kan snakke om flere typer psykoterapi som er preget av en annen inspirasjonskilde, pasienthåndteringsveien og teoretiske antagelser. Hovedtrender for psykoterapi er: psykoanalytisk, psykodynamisk, kognitiv atferd, humanistisk, gestaltpsykoterapi og systemisk psykoterapi. Vi kan også dele psykoterapi når det gjelder antall personer som deltar i den. Så vi har: individuell terapi basert på direkte kontakt av terapeuten med klienten og gruppeterapi, dvs. en serie møter mellom terapeuten og en gruppe mennesker som deler et lignende problem.

Psykoanalytisk terapi

Det kommer fra en psykoanalyse opprettet av den østerrikske nevrologen Sigmund Freud. Den grunnleggende ideen er å hjelpe deg med å oppdage og forstå ubevisste tanker, følelser og konflikter. For dette formålet når pasienten ofte tilbake til barndommen, så vel som pasientens tidlige forhold til mennesker som er viktige for ham, spesielt foreldre og søsken. I stedet for ferdige svar og løsninger, lar psykoanalytisk terapi oss forstå essensen av problemene som blokkerer utviklingen vår.Ofte er det basert på individuelle møter og består av en samtale - pasienten kan ligge på sofaen og snakke om tanker, følelser og assosiasjoner som er viktige for ham. Denne typen terapi krever tålmodighet og engasjement, og er rettet mot mennesker som er nysgjerrige på seg selv og motiverte til å jobbe lenge med seg selv. Det tar vanligvis fem til syv år.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi kommer også fra freudiansk psykoanalyse. Som i tilfelle av psykoanalytisk terapi, er dens viktigste antagelse at vår frykt, humørsykdommer og personlighetsforstyrrelser utvikler seg som et resultat av ubevisste psykologiske konflikter, ofte opplevd i tidlig barndom. Essensen av psykodynamisk terapi er å oppdage og behandle dem. Grunnlaget for terapi er en samtale mellom pasienten og psykoterapeuten. Det er viktig at den psykodynamiske terapeuten ikke bare tar hensyn til ord, men også observerer pasientens ansiktsuttrykk og måten han oppfører seg på. Det er viktig både hva pasienten sier og hva han ikke vil snakke. Denne typen terapi brukes i tilfelle et veldig stort antall psykiske lidelser. Det fungerer bra hos pasienter med humørsvingninger, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser, samt i tilfelle angst eller PTSD (posttraumatisk stresslidelse).

Hvordan overvinne tom nest syndrom? 9 tips til foreldre

Kognitiv atferdsterapi

En veldig populær type terapi er psykoterapi, som fokuserer på diagnose og endring av atferd som hindrer daglig funksjon. Det kommer fra behaviorisme, dvs. troen på at atferdsforstyrrelser er et resultat av lærte svar på ulike stimuli. Under økten lærer terapeuten pasienten spesifikke prosedyrer, og pasienten blir en terapeut for seg selv etter en tid. Kognitiv atferdspsykoterapi er tydelig strukturert og designet for folk som liker lekser, vanlige oppsummeringer og veldig presise mål. Noen av oss synes det er lettere å finne oss selv i denne typen terapi enn å jobbe med å være klar over det ubevisste. Ofte er det kortvarig psykoterapi, veldig effektiv i behandlingen av depresjon og angst. Det fungerer også bra når det gjelder spiseforstyrrelser, posttraumatisk stress og personlighetsforstyrrelser.

Gestaltterapi

Neste på listen er gestaltterapi, opprettet av en tysk psykolog og psykoterapeut - Fritz Persl. Gestaltterapeuter understreker at det viktigste er å bli bevisst på hvordan vi vil leve livene våre. Måten å oppnå selvoppdagelse på er å fokusere på "her og nå" - det vil si dine nåværende tanker, følelser og omgivelser. På den ene siden lar en slik holdning oss bryte vekk fra felles tro, hemninger og forventninger, og på den andre siden lar det oss fokusere på essensen av problemet uten å måtte analysere årsaken. Suksessen med terapi avhenger av forholdet mellom pasienten og terapeuten, som skal være basert på tillit og nærhet. Møter gjennomføres individuelt eller tar form av gruppepsykoterapi. Metoden med psykodrama brukes ofte i løpet av klassene. Avhengig av problemets art, kan behandlingen være kortvarig eller vare i flere år. Det fungerer bra i tilfelle ulike typer kriser i mellommenneskelige forhold. Det kan også hjelpe mennesker som ønsker å utvikle sitt eget potensial.

Systemisk terapi

Det er basert på antagelsen om at problemene våre ikke er abstrahert, men avhengige av miljøet vi lever i. Derfor, for å kunne helbrede en person, må hele systemet først repareres, og det viktigste er å forbedre kommunikasjonen mellom medlemmene, innføre regler og tegne riktig struktur. Det er viktigere at personen som utfører behandlingen, skal være nøytral. Dens oppgave er ikke å evaluere, men å observere relasjonene og koblingene som eksisterer i systemet, og deretter å vekke oppmerksomheten til medlemmene i et gitt system til dem. Varigheten av behandlingen varierer veldig og avhenger av problemet. Det kan vare fra flere uker til flere år. Terapi fungerer best for å løse ekteskaps- og oppvekstproblemer. Det hender at alle familiemedlemmer som bor under ett tak blir invitert til et av møtene. Noen ganger brukes elementer av systemisk terapi også i individuell terapi for å hjelpe pasienten med å forstå det avhengighetssystemet han lever i.

Humanistisk terapi

Historisk var humanistisk psykoterapi et helt nytt forslag, som ble opprettet i opposisjon til strømmen som ble brukt tidligere. Bortsett fra psykoanalyse og behaviorisme, har den blitt kalt "den tredje kraften i psykoterapi". Den amerikanske psykologen og psykoterapeuten Carl Rogers regnes som hovedrepresentant. I humanistisk terapi blir hver pasient behandlet subjektivt og empatisk. Våre problemer antas å stamme fra anvendelsen av utilstrekkelige normer og verdier som er i konflikt med reelle behov.

I dette tilfellet fungerer terapeuten som veileder og rådgiver. Denne tilnærmingen kan brukes både i individuell og gruppeterapi. Humanistisk terapi kan være kortvarig og langvarig, og alt avhenger av typen og omfanget av problemet vi sliter med. Helbreder effektivt nevroser, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Det hjelper også å takle vanskelige barndomsopplevelser eller overvinne livsvansker.

Tags:  Psyche Sex-Kjærlighet Kjønn