Faderskapstest - hvordan fungerer det og hvor mye koster det?

Faderskapstesten utføres for å fjerne tvil om identiteten til barnets far. En slik test kan utføres på eget initiativ, men den kan også utføres etter rettens uttrykkelige ordre. Når vi ønsker å gjøre testen på egenhånd, kan vi bare gjøre det med samtykke fra begge foreldre, og derfor også den potensielle faren.

fizkes / Shutterstock

En farskapstest kan både bekrefte og utelukke en manns farskap. Hvordan utføres farskapstesten? Hvilke kostnader må vi ta i betraktning når vi planlegger gjennomføringen? Kan farskap fortsatt etableres under graviditet? Sjekk det ut!

Hva er en farskapstest?

Faderskapstesten utføres for å fastslå identiteten til barnets far. DNA er en unik genetisk kode som foreldre overfører til et barn. Derfor kan farskap bekreftes eller ekskluderes ved å sammenligne foreldrenes og barnets genetiske materiale. For å utføre testen trenger vi en DNA-prøve fra faren og babyen. Testen bekrefter farskap på 99,99%, og ekskluderer farskap i 100%.

Prøvene som trengs for studien skal inneholde det biologiske materialet til barnet, moren og potensiell far. Det er veldig viktig at testmaterialet ikke er forurenset. Det kan være en blodprøve eller flekk, spytt eller andre sekreter (f.eks. Fra nesen), hår, negler, en vattpinne fra det indre kinnet, tyggegummi eller andre gjenstander med spor av genetisk materiale.

Sjekk ut: Harmonitest - når skal jeg gjøre denne prenataltesten?

Når skal jeg ta farskapstest?

Faderskapstesten bør utføres når det er tvil om farens identitet. Før du utfører testen, skal samtykke innhentes fra barnets foresatte. Hvis vi ikke har samtykke, er det nødvendig å beordre retten eller aktor.

I en situasjon der det er retten som søker om farskapstest, må innsamlingen av materialet registreres. Dette betyr at personene som materialet til undersøkelsen skal samles fra må identifiseres, og den autoriserte personen kan da samle materialet i nærvær av minst to vitner. En slik test kan ikke være anonym, og personene som gjennomgår testen må signere de aktuelle protokollene.

I tillegg må barnets mor være til stede på tidspunktet for testen som er bestemt av retten. Deltakelsen hennes i studien gjør at resultatet blir ansett som viktig. Dette er ikke obligatorisk for privat testing.

Verdt å vite!

Faderskapstesten bestilles av retten i tilfelle fastsettelse av underholdsplikten, når den potensielle faren ikke innrømmer for barnet, eller i saker om arv av eiendom.

Når vi utfører farskapstesten privat, trenger vi samtykke fra testpersonen, hvoretter vi kan bestille et spesielt sett for innsamling og transport av biologisk materiale. Dette materialet skal leveres til nærmeste innsamlingssted.

Sjekk: Prenatal testing. Hvor mye koster de og når blir de refundert?

Hvordan bestemmes farskap?

Faderskapstesten gjøres best med blod. Det hentes fra mor, barn og påstått far. Noen ganger anbefales det å bruke andre typer biologisk materiale, for eksempel hår med røtter, for å minimere stress på barnet.

Prøvene blir deretter sendt til et laboratorium der den genetiske koden analyseres. Faderskapstesten krever stor presisjon, passende forhold og tid. For å være sikker blir testen noen ganger gjentatt flere ganger.

Kan jeg få en farskapstest før babyen min blir født?

Det hender at farskapstesten utføres allerede før barnet blir født. Materialet til testen blir deretter samlet under prenatale tester, dvs. tidligst i 13-16. Uke av svangerskapet. Det bør imidlertid huskes at dette er invasive tester som utføres på noen gravide kvinner. Disse testene har høy risiko for komplikasjoner og til og med spontanabort. Derfor er denne metoden ikke mye brukt.

Materialet til testen kan også lages av mors blod. Det er mulig å samle inn materiale for forskning, som kan inneholde fosterceller. Denne metoden er ikke veldig pålitelig, men det er en helt sikker metode og kan utføres selv i 9. uke av svangerskapet.

En kinnpinne eller annet fragment av biologisk materiale kan tas fra moren og den påståtte faren til barnet for undersøkelse.

Godt å vite: Hva er genetiske tester og hvordan fungerer de?

Hvordan sammenlignes DNA?

DNA-analyse indikerer et forhold mellom barnet og foreldrene, ettersom foreldrenes genetiske materiale blandes sammen under befruktning. Barnet vil derfor ha halvparten av morens genetiske materiale og halvparten av faren.

Komplett DNA-analyse er veldig tidkrevende og kostbar, så utvalgte fragmenter blir testet for farskapstesting. Laboratorier tester vanligvis 16 fragmenter som inneholder kort, gjentatte ganger gjentatt informasjon, den såkalte SRT. På dette grunnlaget sammenlignes det om barnet og faren har like mange repetisjoner av hvert SRT-segment.

Hvis farskap bekreftes, betyr det at det gitte DNA-fragmentet gjenspeiles i farens genetiske materiale. Faderskap er ekskludert hvis tre eller flere passasjer er forskjellige fra hverandre.

Under testene brukes PCR-metoden, dvs. polymerasekjedereaksjonen og RLFP, som er basert på analysen av lengden på DNA-restriksjonsfragmenter.

BI genetisk forskning er nå. Her er alt du trenger å vite om dem

Hvor mye koster en farskapstest?

Resultatene av farskapstestene er tilgjengelige etter ca. 6-7 virkedager. Som allerede nevnt, kan han bekrefte farskap på 99,99% og ekskludere farskap med 100%. Resultatene kommuniseres til bestillingspartiet på en veldig diskret måte, men det kan også være skriftlig, telefonisk eller elektronisk. Skjemaet bestemmes på forhånd, i likhet med passordene for å få tilgang til informasjonen.

Prisen på farskapstesten avhenger hovedsakelig av laboratoriet vi velger. Kostnadene påvirkes også av om undersøkelsen utføres privat eller bestilles av en domstol. Av denne grunn varierer prisen fra 500 PLN til 1500-2000 PLN. Prisen for testen for retten er omtrent PLN 1500-2000, mens testen utført privat koster fra PLN 500 til PLN 1.700. Forskjellen i pris skyldes behovet for å følge de aktuelle prosedyrene og å inkludere spesialkompetanse når farskapstesten er bestilt av retten.

Det er verdt å vite at kostnadene dekkes av den tapende parten i rettsaken når det gjelder tester bestilt av retten. Retten kan også dele kostnadene i to og til og med frita partene for gebyrer. Staten vil betale for farskapstester hvis det er barn som bor på en boliginstitusjon, eller ingen av partene har tilstrekkelige midler til å betale for dem. Betalinger knyttet til farskapstesten kan deles inn i avdrag i noen laboratorier.

Den dyreste løsningen er farskapstester utført under graviditet. Hvis testen utføres på grunnlag av mors blodprøve, som babyens DNA blir isolert fra i den 8. uken av svangerskapet, kan testen koste så mye som 7 000 PLN. Slike studier er veldig kompliserte, noe som påvirker gebyrbeløpet.

Den mer populære løsningen er testen i den 15. uken av svangerskapet, når testen utføres på grunnlag av en prøve tatt under prenatale tester. Den totale kostnaden for testen er ca PLN 2.000-3.000, og det avhenger hovedsakelig av hastigheten på laboratoriets arbeid. Jo raskere vi vil ha resultatet, jo mer betaler vi.

Innhold fra nettstedet healthadvisorz.info de er ment å forbedre, ikke erstatte, kontakten mellom nettstedsbrukeren og legen hans. Nettstedet er kun ment for informasjons- og utdanningsformål. Før du følger spesialistkunnskapen, spesielt medisinsk rådgivning som finnes på nettstedet vårt, må du oppsøke lege. Administratoren bærer ingen konsekvenser som følge av bruken av informasjonen på nettstedet.

Tags:  Helse Psyche Medisiner